Stockmanndivisionen förnyar sin operativa modell för att förbättra kundnöjdheten och lönsamheten

STOCKMANN Oyj Abp, Pressmeddelande 11.10.2021 kl. 9.30 EET

Stockmanns varuhusaffärsverksamhet fortsätter att implementera sin kundorienterade strategi, och i följande skede organiseras verksamheten så att den i högre grad stöder kundbetjäningen och de kommersiella processerna. Målet är att förbättra kundnöjdheten och affärsverksamhetens lönsamhet genom smidigare processer och en effektivare gemensam operativ modell i alla tre verksamhetsländer.

”Vi fortsätter att systematiskt implementera vår kundorienterade strategi och att förbättra lönsamheten. Den nu planerade reformen av den operativa modellen utgår från ett starkare stöd för de kommersiella processerna. Målet är att utveckla smidigare processer genom att gallra bort överlappande funktioner även mellan länderna och införa en plattare hierarki för att göra vår service snabbare och bättre samt att skära ner de fasta kostnaderna”, konstaterar Stockmanns transformationsdirektör Mikko Huttunen.

Den planerade förnyelsen av den operativa modellen omfattar Stockmanndivisionens hela personal i de tre verksamhetsländerna, och reformen påverkar alla verksamhetsländer då den implementeras. I Finland omfattar samarbetsförhandlingarna ca 210 tjänster, och det uppskattade minskningsbehovet är högst 60 tjänster. Av organisationens nuvarande uppgifter upphör ca 105 tjänster och ca 45 nya tjänster planeras. Stockmann lokaliserar de nya uppgifterna optimalt med tanke på verksamheten och kostnadseffektiviteten så att de så väl som möjligt stöder affärsverksamheten och tillväxten i verksamhetsländerna.

De planerade åtgärderna förväntas leda till årliga kostnadsinbesparingar om närapå ca 4 miljoner euro, vilka gradvis inverkar från och med andra halvåret 2022. Personalminskningarna påverkar inte varuhusens, kundbetjäningens eller nätbutikens verksamheter. Samarbetsförhandlingarna inleds den 15 oktober 2021 och implementeringen av åtgärderna inleds under första kvartalet 2022.

I dag sysselsätter Stockmanndivisionen sammanlagt 1 735 personer, varav 1 120 i Finland, 366 i Estland och 249 i Lettland. Hela Stockmannkoncernen sysselsätter 5 927 personer i 19 länder.

Ytterligare information:
Mikko Huttunen, transformationsdirektör, tel. +358 40 6308418

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka