Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

STOCKMANN Oyj Abp, Flaggningsanmälan 9.8.2021 kl. 10.30 EET

Stockmann har mottagit en anmälan, enligt vilken Denali European Opportunities Designated Activities Company:s andel av Stockmann Oyj Abp:s aktier och röster har överskridit gränsen på 10 procent i samband med ett aktieköp den 5 augusti 2021.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då andelen ändrades: 5.8.2021

3. Aktieägarens andel i enlighet med anmälan:

Antal aktierst. Andel av aktier
och röster, procent
Målbolagets sammanlagda antal aktier och röster
Denali European Opportunities Designated Activities Company 15 834 045 10,25 154 436 944

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka