Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Björkman Stefan

STOCKMANN Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 7.7.2021 kl. 15.00 EET

Stockmann Oyj Abp har informerats om följande affärstransaktioner i bolagets ledning:

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Björkman Stefan
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Stockmann Oyj Abp
LEI: 743700IFQI6W89M1IY95

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700IFQI6W89M1IY95_20210706132955_5

____________________________________________

Transaktionens datum: 2021-07-06
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: TECKNING

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 1 317 Enhetspris: ,9106 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 1 317 Medelpris: ,9106 EUR

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka