Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

STOCKMANN Oyj Abp, Flaggningsanmälan 6.7.2021 kl. 17.15 EET

Stockmann har mottagit en anmälan, enligt vilken Kari Niemistös andel av Stockmann Oyj Abp:s aktier och röster har underskridit gränsen på 5 procent i samband med Stockmann Oyj Abp:s aktieemission den 5 juli 2021.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då andelen ändrades: 6.7.2021

3. Den exakta andelen av Stockmanns aktiekapital och röstmängd efter sammanslagningen av aktieserierna:

Antal aktierst. Andel av aktier och röster, procent
Kari Niemistö 5 080 760 3,29

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka