Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

STOCKMANN Oyj Abp, Flaggningsanmälan 6.7.2021 kl. 16.00 EET

Stockmann har mottagit en anmälan, enligt vilken till Föreningen Konstsamfundet-gruppen (Föreningen Konstsamfundet r.f. FO-nummer 0200196-3, Mercator Media Ab FO-nummer 0195717-0) tillhörande Föreningen Konstsamfundet r.f.:s andel av Stockmann Oyj Abp:s aktier och röster har underskridit gränsen på 10 procent i samband med Stockmann Oyj Abp:s aktieemission den 5 juli 2021.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då andelen ändrades: 6.7.2021

3. Den exakta andelen av Stockmanns aktiekapital och röstmängd efter sammanslagningen av aktieserierna:

Antal aktier st. Andel av aktier och röster, procent
Föreningen Konstamfundet r.f. 15 101 147 9,78
Mercator Media Ab 1 053 953 0,68
Föreningen Konstsamfundet-gruppen 16 155 100 10,46

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka