Stockmanns process med de svenska skattemyndigheterna förlängs

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 14.5.2021 kl. 15.45 EET

Skatteförvaltningen i Sverige har intagit en negativ inställning till beskattningen av Stockmanns dotterbolag Stockmann Sverige AB:s rätt att dra av räntekostnaderna under åren 2013–2019 för ett lån som lyftes för förvärvet av AB Lindex. Skatteförvaltningen i Sverige har i sitt svar ansett att Stockmann inte skulle ha rätt att appellera till unionens rättsinstans för att erhålla de avslagna ränteavdragen och att inte heller den europeiska unionens domstols beslut den 20 januari 2021 skulle ha någon betydelse beträffande Stockmanns rätt att dra av dessa räntor. Behandlingen av ärendet fortsätter i domstolen för förändringssökande.

Närmare information:                                                                                                  
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
+358 9 121 3351

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka