Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

STOCKMANN Oyj Abp, Flaggningsanmälan 12.4.2021 kl. 16.00 EET

Stockmann har mottagit en anmälan, enligt vilken Etolabolagens (Etola Oy FO-nummer 0107802-9, Etra Oy FO-nummer 0107801-0) andel av Stockmann Oyj Abp:s aktier och röster har underskridit gränsen på 5 procent i samband med en sammanslagning av Stockmann Oyj Abp:s A- och B-aktieserier den 12 april 2021.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då ägarandelen ändrades: 12 april 2021

3. Den exakta andelen av Stockmanns aktiekapital och röstmängd efter sammanslagningen av aktieserierna:

Antal aktierst. Andel av aktier och röster, procent
Etolabolagen 3 251 093 4,33

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka