Publicering av Stockmanns bokslutskommuniké 2020

STOCKMANN Oyj Abp, Pressmeddelande 26.2.2021 kl. 12.00 EET

Stockmann Oyj Abp publicerar sin bokslutskommuniké för år 2020 fredagen den 5 mars 2021 kl. 8.00.

Press- och analytikerträffen ordnas den 5 mars 2021 kl. 10.00 som en direktsänd engelskspråkig webcast som kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Ytterligare information:
Stockmann Media Desk
må–fre kl. 9–16
tel. +358 50 389 0011

info@stockmann.com

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Henna Tuominen
direktör, kommunikation, CSR och IR

Distribution:
Centrala massmedia

Tillbaka