Helsingfors tingsrätts tillkännagivande om utfärdande av beslut gällande förslaget till Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 15.12.2020 kl. 16.30 EET

Utredaren för Stockmann Oyj Abp:s företagssaneringsförfarande, advokat Jyrki Tähtinen har den 14 december 2020 lämnat in bolagets förslag till saneringsprogram till Helsingfors tingsrätt.

Sakägarna har innan den 15 januari 2021 möjlighet att lämna in ett skriftligt utlåtande till tingsrätten om förslaget till saneringsprogram.

Tingsrätten utfärdar sitt beslut om ett eventuellt fastställande av programmet den 9 februari 2021, om inga rättsliga hinder eller om borgenärernas argument eller uttalanden inte ger orsak att flytta fram datumet.

Ytterligare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850
Henna Tuominen, direktör, kommunikation, CSR och IR, tel. +358 50 5705080

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka