Tidsgränsen för förslaget till Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram har förlängts

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 11.12.2020 kl. 19.00 EET

Tidsgränsen för förslaget till Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram har förlängts. Datumet för den nya tidsgränsen är den 14 december 2020.

Utredaren för företagssaneringsförfarandet, advokat Jyrki Tähtinen, kommer att lämna in förslaget till saneringsprogram till Helsingfors tingsrätt den 14 december 2020, varefter Stockmann publicerar ett börsmeddelande gällande förslaget till saneringsprogram.

Ytterligare information:
Henna Tuominen, direktör, kommunikation, CSR och IR, tel. +358 50 5705080

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka