Stockmanns dotterbolag Lindex inleder ett kostnadsreduceringsprogram – målet är att minska kostnaderna med ca 14,5 miljoner euro

STOCKMANN Oyj Abp, Pressmeddelande 25.8.2020 kl. 8.00 EET

Lindex har anpassat sina funktioner genom snabba och effektiva åtgärder för att minimera de negativa inverkningarna förorsakade av den rådande coronavirussituationen. Trots detta minskade Lindex omsättning enligt jämförbara valutakurser med ca 18 % under det andra kvartalet. Försäljningsutvecklingen vände visserligen i riktning mot tillväxt i slutet av andra kvartalet, men resultatet för hela året kommer ändå inte att uppnå de fastställda målsättningarna.

På grund av detta, samt för att trygga sin framtida verksamhet, inleder Lindex ett kostnadsreduceringsprogram vars mål är att globalt minska kostnaderna med ca 14,5 miljoner euro. Inbesparingarna kommer huvudsakligen att realiseras från år 2021 framöver och eftersträvas bl.a. genom att optimera Lindex butiksnätverk, genom anpassningsåtgärder inom huvudkontorets organisation, genom att effektivera funktioner och personalresurser i verksamhetsländerna samt genom att minska fasta kostnader i anslutning till lokaliteterna.

Närmare information:
Kristina Hermansson, Corporate communication manager, Lindex, tel. +46 31 7395070

Jari Latvanen, verkställande direktör, Stockmann Oyj Abp, tel. +358 9 121 5606
Henna Tuominen, direktör, kommunikation, CSR och IR, Stockmann Oyj Abp, tel. +358 50 570 5080

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Centrala massmedia

Tillbaka