Helsingfors tingsrätt har beslutat att inleda företagssaneringsförfarande för Stockmann Oyj Abp

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 8.4.2020 kl. 12.30 EET

Helsingfors tingsrätt har i sitt beslut i dag den 8 april 2020, beslutat att inleda förfarande i enlighet med lagen om företagssanering för Stockmann Oyj Abp. Tingsrätten har utsett advokat Jyrki Tähtinen från Borenius Advokatbyrå Ab som utredare för bolagets företagssaneringsförfarande.

I enlighet med tingsrättens beslut skall förslaget till saneringsprogram göras upp innan den 11 december 2020.

Företagssaneringsförfarandet kommer att behandlas vid Stockmann Oyj Abp:s bolagsstämma som bolagets styrelse sammankallar vid en senare tidpunkt som meddelas skilt.


Ytterligare information:
Lauri Ratia, styrelseordförande, tel. +358 50 2922
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606


www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka