Helsingfors tingsrätt har infört ett tillfälligt indrivningsförbud mot Stockmann Oyj Abp samt utnämnt advokat Jyrki Tähtinen som interimistisk utredare

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 7.4.2020 kl. 9.00 EET

Stockmann Oyj Abp:s ansökan om företagssaneringsförfarande lämnades den 6 april 2020 till Helsingfors tingsrätt. Helsingfors tingsrätt har den 6 april 2020 infört ett tillfälligt indrivnings- och verkställighetsförbud mot Stockmann Oyj Abp samt utnämnt advokat Jyrki Tähtinen som interimistisk utredare.

Över hälften av Stockmann Oyj Abp:s borgenärer har uttryckt sitt positiva förhållande till inledningen av företagssaneringsförfarandet.

Bolagets styrelse kommer att sammankalla en bolagsstämma för att besluta om fortsättandet av företagssaneringsansökan under en senare tidpunkt som meddelas skilt.

Stockmann publicerar delårsrapporten för januari–mars den 30 april 2020. Bolaget publicerar en ny resultatprognos när marknadsutsikterna är tydligare.


Ytterligare information:
Lauri Ratia, styrelseordförande, tel. +358 50 2922
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606


www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka