Stockmannägda Lindex har initierat åtgärder och anpassar personalresurser med anledning av coronaviruset

STOCKMANN Oyj Abp, Pressmeddelande 20.3.2020 kl. 17.45 EET

Som en följd av effekterna av coronaviruset har Lindex initierat åtgärder för att reducera kostnader och möta den minskade efterfrågan. Lindex ser över kostnadsstrukturen på flera plan och omprioriterar samt senarelägger kostnader såväl som investeringar. Modeföretagets strategiska satsningar inom den digitala utvecklingen fortlöper. Lindex anpassar också personalresurser utifrån den rådande situationen vilket innebär olika former av åtgärder. För Lindex största marknader; Sverige, Norge och Finland innebär detta att Lindex genomför fackliga förhandlingar gällande korttidspermitteringar.

”Vi befinner oss alla i en utmanande tid på grund av coronaviruset och dess effekter. Det påverkar oss alla, vår omgivning och vår verksamhet. Som företag måste vi tillsammans förbereda oss för effekterna, både på kort och lång sikt, för att trygga vårt företags verksamhet och våra medarbetares hälsa”, säger Lindex verkställande direktör Susanne Ehnbåge.


Ytterligare information:
Kristina Hermansson, Corporate communication manager, Lindex, tel. +46 31 7395070
Henna Tuominen, direktör, kommunikation, CSR och IR, Stockmann, tel. +358 50 5705080


www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör


Distribution:
Centrala massmedia

Tillbaka