Förändring i Stockmanns styrelse i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag

STOCKMANN Oyj Abp, Ändring av styrelse/ledning/revisor 18.3.2020 kl. 17.15 EET

Som en följd av den rådande coronavirussituationen samt bl.a. den offentliga sammankomstbegränsningen som Finlands regering utfärdade den 16 mars 2020, beslöt Stockmann den 17 mars 2020 att annullera sin ordinarie bolagsstämma som skulle ha sammanträtt onsdagen den 18 mars 2020. Stockmann sammankallar den ordinarie bolagsstämman vid ett senare tillfälle.

Enligt Stockmanns aktieägares nomineringsutskott förslag till bolagsstämman, som publicerades den 27 januari 2020, meddelade styrelsemedlem Peter Therman att han inte längre är tillgänglig för omval vid den ordinarie bolagsstämman. Den 26 februari 2020 meddelade styrelsemedlem Eva Hamilton till nomineringsutskottet, att även hon inte längre är tillgänglig för omval vid den ordinarie bolagsstämman.

Eftersom Stockmann Oyj Abp:s bolagsstämma enligt ett meddelande publicerat den 17 mars 2020 har annullerats, lämnar styrelsemedlemmarna Peter Therman och Eva Hamilton i dag sina platser genom att avgå från Stockmanns styrelse. Således består Stockmanns styrelse fr.o.m. i morgon av sex medlemmar fram till följande bolagsstämma: Stefan Björkman, Esa Lager, Leena Niemistö, Lauri Ratia, Tracy Stone och Dag Wallgren.

Esa Lager är ordförande för revisionskommittén, medan kommitténs övriga medlemmar består av Stefan Björkman och Dag Wallgren. Lauri Ratia är belöningskommitténs ordförande, medan Stefan Björkman och Leena Niemistö är kommitténs övriga medlemmar.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850


www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:

Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka