Resultatvarning: Stockmannkoncernens reviderade resultatprognos för år 2020

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 18.3.2020 kl. 17.00 EET

Stockmann uppskattar att coronavirusets (COVID-19) utbrott samt de många begränsningar och bestämmelser som detta föranlett, kommer att minska våra affärsverksamheters volym samt lönsamhet betydligt.

Uppdaterad resultatprognos för år 2020:
På grund av snabba förändringar i vår affärsverksamhetsomgivning, är Stockmanns tidigare resultatprognos från den 13 februari 2020 inte längre valid. Stockmann publicerar en ny resultatprognos när utsikterna på våra marknader är klarare.


Tidigare resultatprognos för år 2020 (publicerad den 13 februari 2020):
Stockmann uppskattar att koncernens rörelsevinst ökar klart under år 2020 (2019: 13,3 miljoner euro).

Stockmann publicerar sin delårsrapport för januari–mars 2020 den 30 april 2020.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka