Stockmanns varuhusaffärsverksamhet anpassar sina funktioner samt personalresurser enligt coronavirusläget och inleder samarbetsförhandlingar

STOCKMANN Oyj Abp, Pressmeddelande 17.3.2020 kl. 11.00 EET

Det världsomfattande coronavirusläget uppskattas med snabb tidtabell inverka negativt på Stockmannkoncernens affärsverksamhetsomgivning.


”Detaljhandelns verksamhetsomgivning har förändrats mycket snabbt pga. coronavirusläget, och vi uppskattar att nuläget med snabb tidtabell kommer att ha en betydande inverkan på vår försäljning. I detta utmanande läge är anpassningsåtgärder tyvärr nödvändiga för att trygga bolagets funktionsförutsättningar”, säger Stockmann Oyj Abp:s verkställande direktör Jari Latvanen.

Samarbetsförhandlingar inleds den 23 mars 2020

För att minimera de negativa inverkningarna förorsakade av coronavirusläget, anpassar Stockmann sina personalresurser enligt den försvagade efterfrågan och inleder samarbetsförhandlingar om tidsbestämda permitteringar för personalen. Förhandlingarna berör bolagets hela varuhusaffärsverksamhet och dess personal i Finland, sammanlagt ca 1 400 personer.

Enligt rådande uppskattning skulle permitteringarna förverkligas så, att samtliga personer som berörs av samarbetsförhandlingarna skulle permitteras för en period på högst 90 dagar. Förhandlingarna inleds den 23 mars 2020 och de uppskattas pågå i högst två veckor. Motsvarande anpassningsåtgärder görs även i Stockmanns verksamheter i Baltikum.

Ytterligare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. 09 121 5606
Henna Tuominen, direktör, kommunikation, CSR och IR, tel. 050 5705080


www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Principal media

Tillbaka