Stockmanns bokslut och årsrapportering för år 2019 har publicerats

STOCKMANN Oyj Abp, Bokslut och verksamhetsberättelse 25.2.2020 kl. 15.30 EET

Stockmanns styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse samt utredning om förvaltnings- och styrningssystemet för år 2019 har publicerats som en del av Stockmanns årsrapportering på bolagets webbplats på adressen http://ar2019.stockmanngroup.com/.

Stockmanns rapporteringshelhet består av fyra översikter:
- Affärsöversikten 'År 2019', som inkluderar en översikt om affärsverksamheten.
- Ekonomisk översikt, som inkluderar koncernens bokslut, moderbolagets bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen. Styrelsens verksamhetsberättelse inkluderar även en utredning om icke-finansiell information.
- Förvaltningsöversikten, som inkluderar en utredning om förvaltnings- och styrningssystemet samt en utredning om löner och belöningar.
- CSR-översikten, som i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI)-riktlinjer presenterar ansvarsarbetets resultat.

Översikterna finns tillgängliga på finska, svenska och engelska.

Den ekonomiska översikten och förvaltningsöversikten finns som pdf-bilagor till detta meddelande.

Närmare information:
Anna Bjarland, Head of Communications, tel. 09 121 3194

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaEkonomisk o versikt 2019.pdf
Fo rvaltning 2019.pdf


Tillbaka