Riikka Mattila blir Stockmanns nya personaldirektör

Pressmeddelande 30.1.2020

PM Riikka Mattila har utnämnts till Stockmanns personaldirektör från och med den 14 april 2020. Riikka Mattila blir medlem i ledningsgruppen för Stockmann-affärsenheten, och hon rapporterar till verkställande direktör Jari Latvanen. Riikka Mattila har senast arbetat som personaldirektör på Scandic Hotels Oy, och före det har hon handhaft flera ledningsuppgifter inom personaladministration på bland annat Neste, Fortum och Pikoil.

Inom Stockmann pågår ett omfattande omstruktureringsprogram, och personalledningen innehar en viktig roll i ett framgångsrikt genomförande av förändringarna och i befästandet av en värderingsbaserad kultur. Riikka Mattila betonar att det är viktigt att beakta personalen och göra den delaktig i all verksamhet.  

”Det är fint att få vara med om att utveckla Stockmanns utmärkta kundservice och högklassiga aktiviteter. Stockmanns betydelse som expert på en urban livsstil sträcker sig över generationsgränserna, och även på individplan förknippas varuhuset med många positiva känslor och minnen. Jag väntar ivrigt på att ta över uppgiften att utveckla allt bättre personal- och kundupplevelser”, säger Riikka Mattila.

”Riikka Mattila har mångsidig erfarenhet av expert- och ledningsuppgifter inom personaladministration, och hon har gedigna meriter relaterade till resultatbringande kulturella förändringar inom organisationer. Jag vill varmt önska Riikka välkommen till Stockmann för att fortsätta sin föregångare Mikko Huttunens förtjänstfulla arbete”, säger Stockmanns vd Jari Latvanen.

Riikka Mattila börjar på Stockmann senast efter påsken. Mikko Huttunen, Stockmanns personaldirektör sedan 2016, började leda Stockmanns omstruktureringsprogram 17.1.2020.

Ytterligare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, Stockmann, tel. 09 121 5606

 

Riikka Mattila.jpg
 

 

 

Tillbaka