Resultatvarning: Stockmannkoncernens justerade rörelsevinst för år 2019 kommer att förbättras

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 16.1.2020 kl. 9.30 EET

Enligt preliminära siffror är Stockmannkoncernens justerade rörelsevinst för år 2019 bättre än vad som tidigare har uppskattats. Förbättringen beror på goda resultat inom såväl Stockmann som Lindex under det sista kvartalet.

Tidigare uppskattade Stockmann att koncernens justerade rörelsevinst, exklusive Nevsky Centre men inklusive inverkan av IFRS 16, kommer att vara på samma nivå som år 2018. (Resultatprognos publicerad den 24 april 2019).

Stockmann publicerar sin bokslutskommuniké för år 2019 den 13 februari 2020.

Ytterligare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Principal media

Tillbaka