Stockmanns resultatinformation år 2020

STOCKMANN Oyj Abp, Finansiell kalender 23.12.2019 kl. 11.00 EET

Stockmanns bokslutskommuniké för år 2019 publiceras den 13 februari 2020. Bolagets bokslut samt en elektronisk version av årsrapporten publiceras vecka 9.

Den ordinarie bolagsstämman är planerad att hållas den 18 mars 2020.

Delårsrapporterna för år 2020 publiceras enligt följande:
- delårsrapporten för januari–mars den 30 april 2020
- halvårsrapporten för januari–juni den 24 juli 2020
- delårsrapporten för januari–september den 30 oktober 2020

Resultatinformationen publiceras uppskattningsvis kl. 8.00 respektive dag på finska, svenska och engelska. Stockmann följer en 30 dagars tyst period före publiceringen av resultatinformationen.

Närmare information:
Anna Bjarland, Head of Communications, tel. +358 9 121 3194

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka