Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Hartwall Capital Oy Ab

STOCKMANN Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 3.12.2019 kl. 16.30 EET

Stockmann Oyj Abp har informerats om följande affärstransaktioner i bolagets ledning (Hartwall Capital Oy Ab (FO-nummer 0711984-8) har bestämmanderätt i HC Holding Oy Ab, i vars ägo Stockmannaktierna är):

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Hartwall Capital Oy Ab
Befattning: Närstående person
(X) Juridisk person

(1):Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Therman, Peter
Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Stockmann Oyj Abp
LEI: 743700IFQI6W89M1IY95

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700IFQI6W89M1IY95_20191202211134_3

____________________________________________

Transaktionens datum: 2019-12-03
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 2 300 000 Enhetspris: 1,85 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 2 300 000 Medelpris: 1,85 EUR

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka