Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

STOCKMANN Oyj Abp, Flaggningsanmälan 3.12.2019 kl. 12.30 EET

Stockmann har mottagit en anmälan, enligt vilken HC Holding Oy Ab:s (FO-nummer 2279939-4) andel av aktiekapitalet för Stockmann Oyj Abp:s aktier har underskridit gränsen på 10 procent i samband med en aktieförsäljning den 3 december 2019.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då ägarandelen ändrades: 3.12.2019

3. Den exakta andelen av Stockmanns aktiekapital och röstmängd efter transaktionen:

Antal aktierA+B Andel av
aktiekapitalet, procent
Andel av rösterna,
procent
HC Holding Oy Ab 6 115 614 8,49 10,03

 Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850
 www.stockmanngroup.com 

STOCKMANN Oyj Abp
 
Jari Latvanen
verkställande direktör  

Distribution:

Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia 

Tillbaka