Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Svenska litteratursällskapet i Finland rf

STOCKMANN Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 1.11.2019 kl. 14.00 EET

Stockmann Oyj Abp har informerats om följande affärstransaktioner i bolagets ledning:

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Svenska litteratursällskapet i Finland rf
Befattning: Närstående person
(X) Juridisk person

(1):Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Wallgren, Dag
Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Stockmann Abp
LEI: 743700IFQI6W89M1IY95

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700IFQI6W89M1IY95_20191101101656_4

____________________________________________

Transaktionens datum: 2019-10-31
Handelsplats är inte tillämplig
Typ av instrument: SKULDINSTRUMENT
ISIN: FI4000188776
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 100 Enhetspris: 100 000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 100 Medelpris: 100 000 EUR

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka