Stockmann med i Operation Anka – 10-åriga barn får en månads Kalle Anka-tidningar som gåva

Stockmann Oyj Abp, pressmeddelande 1.10.2019

 

Stockmann deltar i Finlands Näringsliv EK:s Operation Anka-kampanj och stöder på detta sätt barnens läskunnighet och dess utveckling.

Operation Anka-kampanjen inleddes i början av år 2019 genom att alla 10-åriga finskspråkiga barn fick en månads Aku Ankka-tidningar som gåva. Kampanjen får nu en fortsättning i och med att alla svenskspråkiga 10-åriga barn i Finland får en månads Kalle Anka-tidningar som gåva i oktober. Stockmann deltar i kampanjens andra fas, där Kalle Anka-tidningarna dimper ned i alla svenskspråkiga 10-åringars postluckor.

Läskunnighet tryggar utvecklingen av livsviktiga färdigheter inom arbetslivet, det finländska arbetets ställning och Finlands beredskap att klara sig i den internationella konkurrensen. Upprätthållandet och främjandet av läskunnighet kan dock inte enbart läggas på skolans axlar. Kalle Anka är känd för sitt tankeväckande språkbruk och har redan i åratal uppmuntrat till läsning såväl hemma som i skolan. Syftet med Operation Anka är att uppmuntra barn till läsning och understryka vikten av läsning i familjernas vardag. Fru Jenni Haukio är beskyddare för kampanjen.

”För oss på Stockmann är goda språkkunskaper en del av vår utomordentliga kundbetjäning. Vi vill även stöda vår egen personal att upprätthålla och utveckla sina språkkunskaper. För detta erbjuder vi utbildning och vi stöder språkbruk t.ex. genom språktillägg”, säger Stockmanns direktör för kundrelationer Outi Nylund.

Stockmann har sedan början av år 2019 även deltagit i kampanjen ”Tala gärna svenska med mig”, som initierats av Finlandssvenskt samarbetsforum och som uppmuntrar till ett aktivt bruk av det svenska språket. Stockmanns personal kan om den så vill bära en pins för att signalera villigheten att betjäna även på svenska.

Närmare information:
Outi Nylund, Stockmann, Chief Customer Officer, tel. 040 532 8938
Stockmann Media Desk, tel.
050 3890011

Tillbaka