Förändringar i Stockmanns ledning – Jari Latvanen utnämnd till verkställande direktör och Pekka Vähähyyppä till ekonomidirektör

STOCKMANN Oyj Abp, Ändring av styrelse/ledning/revisor 9.8.2019 kl. 7.50 EET

Stockmanns styrelse har utnämnt Jari Latvanen till Stockmanns nya verkställande direktör fr.o.m. den 19 augusti 2019. Jari Latvanen (född 1964), MBA, har tidigare jobbat som verkställande direktör för HKScan, som direktör för Stora Enso, verkställande direktör för Findus Nordic samt innehaft flera ledningspositioner hos Nestlé.

”Jari Latvanen har starka färdigheter att leda Stockmanns transformation vidare. Han har en bred meritförteckning i att leda starka konsumentvarumärken och en klar vision i att utveckla detaljhandelsverksamheten. Jag är övertygad om att han är en ledare som kan motivera vår personal att uppnå våra mål under de kommande åren”, säger styrelseordförande Lauri Ratia.

”Jag är entusiastisk över att ansluta mig till Stockmann i en situation där en ny riktning har identifierats och snabba förändringar sker inom detaljhandeln. Stockmann är ett starkt varumärke som har ett starkt fotfäste i förstklassiga shoppingupplevelser inom både den traditionella handeln och näthandeln. Den nya strategin tillsammans med bolagets skickliga team kommer att ytterligare stärka vår position. Vårt mål är att positionera Stockmann på ett nytt sätt som inspirerar och ger resonans i alla intressentgrupper”, säger Jari Latvanen.

Förändringar i ledningsgruppen

Pekka Vähähyyppä (född 1960), EM, EMBA, har utnämnts till ekonomidirektör och medlem av koncernens ledningsgrupp fr.o.m. 19 augusti 2019. Han har tidigare jobbat som ekonomidirektör hos Finnair. Innan dess jobbade han som ekonomidirektör på Stockmann under åren 2000–2015.

”Pekka Vähähyyppä har en lång och bred erfarenhet av detaljhandel och konsumentaffärsverksamhet samt en bred meritförteckning av flera krävande förändrings- och omstruktureringsprojekt. Jag är glad över att kunna önska Pekka välkommen tillbaka till Stockmann”, säger Lauri Ratia.

Kai Laitinen, ekonomidirektör, har beslutat att lämna Stockmann för en ny position utanför bolaget.

Nora Malin, utvecklingsdirektör, har även beslutat att lämna Stockmann för att börja i en ny position utanför bolaget i oktober.

”Jag vill tacka Kai och Nora för deras betydande insatser och utvecklandet av bolaget”, säger styrelseordförande Lauri Ratia.

Närmare information:
Lauri Ratia, styrelseordförande, tel. +358 50 2922

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Ratia
styrelseordförande

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka