Stockmann undersöker strategiska alternativ för Lindex

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 9.8.2019 kl. 7.50 EET

Lindex uppdaterade strategi för åren 2019–2023 har utarbetats under sommaren och strategin har godkänts av Stockmanns styrelse den 8 augusti 2019. Målet är att ytterligare stärka den internationella tillväxten och i synnerhet den digitala transformationen. Lindex har en stark marknadsposition i Norden, en snabbt växande näthandelsverksamhet, ett fungerande och flexibelt butiksnätverk samt en ökande lönsamhet.

Styrelsen ser en stor potential i Lindex framtida utveckling, och har därför beslutat att undersöka strategiska alternativ för bolagets ägarskap.

Stockmann publicerar ytterligare information när undersökningen framskrider.

Närmare information:
Lauri Ratia, styrelseordförande, tel. +358 50 2922

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Ratia
styrelseordförande

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka