Byggandet av Stockmanns nya verksamhetsmodell fortgår – samarbetsförhandlingarna har slutförts

STOCKMANN Oyj Abp, Nyhet för investerare 13.6.2019 kl. 16.00 EET

För att få Stockmanns affärsverksamhet sund och resultatet vänt i riktning mot lönsamhet, förutsätter en omfattande förnyelse och minskning av kostnaderna. Stockmannkoncernen tar fr.o.m. den 1 juli 2019 i bruk en förenklad organisationsstruktur, där affärsenheterna Stockmann Retail och Real Estate samt koncernens gemensamma funktioner sammanslås till en ny Stockmann-affärsenhet.

En verksamhetsmodell som baserar sig på den nya strukturen diskuterades med personalen som en del av samarbetsförhandlingarna som inleddes i maj. Som ett resultat av förhandlingarna, kommer ca 150 tjänster att avslutas, varav de flesta genom uppsägningar. Varuhusens försäljningspersonal kommer inte att minskas. Förhandlingarna gällde ca 1 600 personer i Finland, och minskningsbehovet uppskattades då uppgå till högst ca 160 personer.

Målet är att minska kostnaderna med minst 40 miljoner euro innan våren 2021, varav en betydande del skulle synas redan i resultatet för år 2020. Inbesparingarna som riktar sig till personalen står för under en tredjedel av inbesparingsmålet, medan över två tredjedelar kommer från övriga inbesparingar. Bolaget bokför en reservering på 2,5 miljoner euro pga. omstruktureringsåtgärder på andra kvartalet.

Närmare information:
Lauri Ratia, styrelseordförande, tel. 050 2922
Nora Malin, utvecklingsdirektör, tel. 0400 612 414

www.stockmanngroup.com 

STOCKMANN Oyj Abp 

Lauri Ratia
styrelseordförande

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka