Förändringar i Stockmanns ledningsgrupp och organisationsstruktur

STOCKMANN Oyj Abp, Ändring av styrelse/ledning/revisor 11.6.2019 kl. 17.30 EET

Stockmannkoncernen tar i bruk en förenklad organisationsstruktur.

Affärsenheterna Stockmann Retail och Real Estate samt koncernens gemensamma funktioner kommer att sammanslås till en ny Stockmann-affärsenhet fr.o.m. den 1 juli 2019. Som ett resultat kommer koncernens rapporteringssegment att vara Lindex och Stockmann. Jämförelsetal för de nya segmenten kommer att publiceras före delårsrapporten för januari-september 2019 publiceras den 30 oktober 2019.

Koncernens ledningsgrupp kommer att bestå av följande personer fr.o.m. den 1 juli 2019:

  • Lauri Ratia, styrelseordförande, som tills vidare fungerar som verkställande styrelseordförande för koncernens ledningsgrupp
  • Susanne Ehnbåge, verkställande direktör för Lindex, ansvarig för Lindex-affärsenheten
  • Tove Westermarck, Chief Operating Officer, ansvarig för Stockmann-affärsenheten
  • Kai Laitinen, koncernens ekonomidirektör
  • Jukka Naulapää, koncernens direktör för juridiska ärenden och styrelsens sekreterare.

Både Stockmann och Lindex kommer att ha egna operativa ledningsgrupper. Mikko Huttunen, Nora Malin, Maiju Niskanen, Outi Nylund, Anna Salmi och Elena Stenholm som för närvarande är medlemmar i koncernens ledningsgrupp fortsätter i Stockmann-affärsenhetens ledningsgrupp.

Närmare information:
Lauri Ratia, styrelseordförande, tel. +358 50 2922

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Ratia
styrelseordförande

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka