Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Ratia Lauri

STOCKMANN Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 9.5.2019 kl. 13.00 EET

Stockmann Oyj Abp har informerats om följande affärstransaktioner i bolagets ledning:

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Ratia Lauri
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Stockmann Oyj Abp
LEI: 743700IFQI6W89M1IY95

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700IFQI6W89M1IY95_20190509104324_3

____________________________________________

Transaktionens datum: 2019-05-08
Handelsplats: CCEU
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 1 465 Enhetspris: 2,15 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 1 465 Medelpris: 2,15 EUR

____________________________________________

Transaktionens datum: 2019-05-08
Handelsplats: TURQUOISE (TRQX)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 767 Enhetspris: 2,15 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 767 Medelpris: 2,15 EUR

____________________________________________

Transaktionens datum: 2019-05-08
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 5 852 Enhetspris: 2,13 EUR
(2): Volym: 370 Enhetspris: 2,145 EUR
(3): Volym: 11 546 Enhetspris: 2,15 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(3): Volym: 17 768 Medelpris: 2,14331 EUR

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Ratia
styrelseordförande

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka