Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Ratia Lauri

STOCKMANN Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 8.5.2019 kl. 15.00 EET

Stockmann Oyj Abp har informerats om följande affärstransaktioner i bolagets ledning:

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Ratia Lauri
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Stockmann Oyj Abp
LEI: 743700IFQI6W89M1IY95

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700IFQI6W89M1IY95_20190508100259_4

____________________________________________

Transaktionens datum: 2019-05-07
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 10 Enhetspris: 2,22 EUR
(2): Volym: 74 Enhetspris: 2,225 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(2): Volym: 84 Medelpris: 2,2244 EUR

____________________________________________

Transaktionens datum: 2019-05-07
Handelsplats: TRQM
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 2 594 Enhetspris: 2,22 EUR
(2): Volym: 3 356 Enhetspris: 2,23 EUR
(3): Volym: 671 Enhetspris: 2,23 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(3): Volym: 6 621 Medelpris: 2,22608 EUR

____________________________________________

Transaktionens datum: 2019-05-07
Handelsplats: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 15 Enhetspris: 2,225 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 15 Medelpris: 2,225 EUR

____________________________________________

Transaktionens datum: 2019-05-07
Handelsplats: POSIT (XPOS)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 7 641 Enhetspris: 2,23 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 7 641 Medelpris: 2,23 EUR

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Ratia
styrelseordförande

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka