Stockmann förnyar sin strategi och verksamhetsmodell – målet är kostnadsinbesparingar på 40 miljoner euro

STOCKMANN Oyj Abp, Pressmeddelande 30.4.2019 kl. 8.00 EET

Stockmann förnyar sin strategi i syfte att stärka konkurrenskraften för sina varuhus och nätbutiker. Bolaget inleder en två år lång förändringsprocess, vars mål är att positionera Stockmann som vägvisare för mode och stil. Stockmann stärker sitt högkvalitativa premium-erbjudande inom mode, skönhet och hem, och erbjuder nyheter med unika och hållbara varumärken. Målet för de strategiska åtgärderna är att vända Stockmann Retails försäljning tillbaka i riktning mot tillväxt innan början av år 2021.

Digiaccelereringen bibehålls i fokus. Stockmann breddar fortsättningsvis sitt utbud på nätet och bygger upp nya partnermodeller i syfte att trappa upp den flerkanaliga försäljningen. En marknadsplats som erbjuder partnerprodukter byggs upp som en del av stockmann.com under andra kvartalet år 2019. Näthandelns andel har ökat snabbt särskilt under Galna Dagar-kampanjen, och försäljningen i hullutpaivat.com var denna vår redan på samma nivå som i flaggskeppsvaruhuset i Helsingfors. En betydlig försäljningstillväxt är målet även för nätbutiken stockmann.com.

Stockmann fortsätter också att satsa på en utomordentlig kundbetjäning och inspirerande shoppingmiljö, särskilt i varuhuset i Helsingfors centrum. Stockmann ser marknadspotential för sitt premiumkoncept i alla de städer där bolaget för tillfället har varuhus. Som en del av förverkligandet av strategin, görs en separat granskning av varuhusens lägen och effektiviteten i lokalutnyttjandet.

Samarbetsförhandlingar inleds för att bygga upp en ny verksamhetsmodell

För att få den nuvarande affärsverksamheten sund och verksamheten vänd i riktning mot lönsamhet, förutsätts en omfattande förnyelse och minskning av kostnaderna. Stockmann planerar en ny hållbar affärsmodell och förenklad organisationsstruktur. Målet är sammanslå enheterna Stockmann Retail och Real Estate samt de gemensamma funktionerna i Finland till en ny Stockmann-affärsenhet. Detta skulle för kunderna möjliggöra en mer enhetlig inköpsupplevelse i alla kanaler. Som en följd av fastighetsförsäljningarna har enheten Real Estates omsättning och rörelsevinst minskat.

För att förverkliga de planerade förändringarna, inleder Stockmann samarbetsförhandlingar som berör ca 1 600 anställda i Finland. Målet är att minska kostnaderna med minst 40 miljoner euro innan våren 2021, varav en betydande del skulle synas redan i resultatet för år 2020. Inbesparingarna som riktar sig till personalen uppskattas stå för under en tredjedel av inbesparingsmålet, medan över två tredjedelar skulle komma från övriga inbesparingar. Åtgärderna uppskattas leda till en reducering på högst 160 anställda i Finland. Varuhusens försäljningspersonal minskas inte. Resultatförbättringsprogrammet som inleddes i början av år 2019 ingår i det nu uppgivna inbesparingsmålet.

Närmare information:
Lauri Ratia, styrelseordförande, tel. +358 50 2922
Tove Westermarck, Chief Operating Officer, tel. +358 46 876 3160

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Ratia
styrelseordförande

Distribution:
Centrala massmedia

Tillbaka