Resultatvarning: Stockmannkoncernens reviderade resultatprognos för år 2019

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 24.4.2019 kl. 8.00 EET

Stockmannkoncernens resultatprognos för hela året har reviderats på grund av Stockmann Retails försvagade prognos för resten av året. Stockmann förväntar sig nu att koncernens justerade rörelsevinst, exklusive Nevsky Centre men inklusive den positiva inverkan av IFRS 16 (ca 15 miljoner euro), kommer att vara på samma nivå som år 2018 (10,4 miljoner euro). Lindex förväntas fortsätta sin stabila utveckling. Stockmann Retail uppskattas inte förbättra sitt rörelseresultat för hela året på grund av en pågående förändringsprocess.

Uppdaterad resultatprognos för år 2019:
Stockmann uppskattar att koncernens justerade rörelsevinst, exklusive Nevsky Centre men inklusive inverkan av IFRS 16, kommer att vara på samma nivå som år 2018.

Tidigare resultatprognos för år 2019 (publicerad den 14 februari 2019):
Stockmann uppskattar att koncernens justerade rörelsevinst exklusive inverkan av Nevsky Centre ökar jämfört med år 2018.

Stockmann publicerar sin delårsrapport för januari–mars 2019 den 30 april 2019.

Närmare information:
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Ratia
styrelseordförande

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka