Förändringar i publiceringstidtabellen av Stockmanns delårsrapporter år 2019

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 26.3.2019 kl. 15.00 EET

Stockmanns har gjort följande förändringar i publiceringstidtabellen av delårsrapporterna för år 2019:

- delårsrapporten för januari–mars publiceras den 30 april 2019 (tidigare datum 24.4.2019)
- halvårsrapporten för januari–juni publiceras den 9 augusti 2019
- delårsrapporten för januari–september publiceras den 30 oktober 2019 (tidigare datum 29.10.2019)

Resultatinformationen publiceras uppskattningsvis kl. 8.00 respektive dag på finska, svenska och engelska. Stockmann följer en 30 dagars tyst period före publiceringen av resultatinformationen.

Närmare information:
Anna Bjarland, Head of Communications, tel. +358 9 121 3194

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Ratia
styrelseordförande

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka