Stockmanns verkställande direktör byts

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 22.3.2019 kl. 8.30 EET

Stockmanns verkställande direktör Lauri Veijalainen har bestämt sig att säga upp sig för att övergå till en ny tjänst utanför bolaget. Styrelseordförande Lauri Ratia fungerar tillsvidare som verkställande styrelseordförande (Executive Chairman). Stockmanns ledningsgruppsmedlem Tove Westermarck har utnämnts till Stockmann Retails Chief Operating Officer fr.o.m. den 22 mars 2019.

Styrelsen inleder omedelbart rekryteringsprocessen av en ny verkställande direktör. Lauri Veijalainen lämnar Stockmann den 31 mars 2019, men står till bolagets förfogande under sin uppsägningstid.

”Jag vill tacka Lauri för hans betydande insats i Stockmanns utmanande förändringsprocess”, säger Stockmanns styrelseordförande Lauri Ratia.

”En kursändring är en lång process, och vi har vänt koncernens rörelseresultat till positivt. Resan har innehållit såväl lyckanden som utmaningar. Jag vill tacka alla mina kollegor och kunder samt önska Stockmann all framgång i framtiden”, säger Lauri Veijalainen.

Veijalainen har varit Stockmanns verkställande direktör sedan år 2016. Innan detta verkade han bl.a. som koncernens ekonomidirektör och som utvecklingsdirektör för koncernens internationella verksamheter. Veijalainen inledde sin tjänst på Stockmann år 2010.

Närmare information:
Lauri Ratia, styrelseordförande, tel. +358 50 2922

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Ratia
styrelseordförande

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka