Svenska förvaltningsrättens beslut gällande Stockmanns beskattning under åren 2013–2016

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 6.3.2019 kl. 17.00 EET

Förvaltningsrätten i Göteborg har förkastat Stockmanns rättelseyrkan gällande koncernens inkomstbeskattning i Sverige under räkenskapsåren 2013–2016.

Stockmann betalar skatten samt relaterade räntor i enlighet med beslutet, vilket kommer att ha en negativ kassaflödesinverkan på ca 20 miljoner euro för andra kvartalet år 2019. Beslutet har ingen väsentlig resultatinverkan eftersom skatterna redan är bokförda i boksluten för åren 2015–2018.

Fallet gäller skatteavdragsgiltigheten för Stockmannkoncernens interna räntekostnader efter en förändring i Sveriges skattelagstiftning i början av år 2013. Stockmann är av olika åsikt om förvaltningsrättens tolkning, och koncernen undersöker möjligheterna att överklaga beslutet.

Närmare information om ärendet finns i bokslutet för år 2018, not 2.7 samt i ett börsmeddelande publicerat den 13 januari 2016.

Närmare information:
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka