År 2018 framskred Stockmanns CSR-arbete väl – under det kommande året ökar urvalet av ansvarsfulla produkter

Stockmann Oyj Abp, CSR-nyhet 28.2.2019

Under år 2018 utvecklade Stockmann målmedvetet sitt CSR-arbete och under år 2019 kommer urvalet av ansvarsfulla produkter i varuhusen att ytterligare öka. Stockmanns CSR-arbete under år 2018 beskrivs i den nyligen publicerade CSR-översikten.

Stockmann vill inspirera och stödja sina kunder i att göra ansvarsfulla val och arbeta för en mer hållbar framtid. Fjolårets höjdpunkter inom CSR-arbetet var bland annat en ökning av mer ansvarsfulla produkter i urvalet samt en utvidgning av det certifierade miljöledningssystemet till att omfatta all verksamhet i Finland. I slutet av år 2018 förnyades Stockmanns CSR-strategi för åren 2019-2021 och under våren 2019 kommer även Lindex att publicera sin nya hållbarhetsambition och dess mål för 2025.

Andelen av ansvarsfulla produkter i varuhusens urval ökade

Andelen av ansvarsfulla material ökade inom Stockmanns egna varumärkesplagg och var över 30 %, medan 65 % av de egna varumärkenas trikåplagg tillverkades av ekologisk bomull. 55 % av Lindex sortiment tillverkades av ansvarsfulla material och 96 % av bomullen var ekologisk.

Under år 2019 kommer hållbarhet mer än tidigare att synas i Stockmanns urval. Nya hållbara varumärken och egna varumärkesplagg som är tillverkade av miljövänligare material kommer att introduceras under året.

Förutom att erbjuda ansvarsfulla material och hållbara varumärken som en del av urvalet, vill Stockmann även säkerställa en hållbar shoppingmiljö för sina kunder. Stockmann är engagerat i att minska användningen av förpackningsmaterial och vidtar åtgärder för att ytterligare kontrollera plastförbrukningen i sin verksamhet, bland annat genom att källsortera plast i varuhusen, slopa engångsplast produkter från urvalet samt erbjuda ett brett sortiment av hållbara bärkassar. Stockmann deltar även i kampanjen Muoviton maaliskuu för en plastfri marsmånad som uppmuntrar till att minska plastkonsumtionen.

Miljöledningssystemet omfattar all verksamhet i Finland

Sedan 2003 har ett ISO 14001-certifierat miljöledningssystem varit i bruk i Stockmanns varuhus och stödfunktioner i Finland. På sommaren 2018 utvidgades certifie¬ringen till att omfatta även distribu¬tionscentret i Tusby och idag är alla Stock¬manns affärsverksamheter i Finland ISO 14001-certifierade. Målet med det certifierade miljöledningssystemet är bland annat att förbättra Stockmanns energieffektivitet. Under åren 2015–2018 minskade Stockmann utsläppen genererade från distributionstransporter i Finland med 25 %. Stockmann har som mål att fortsätta införa åtgärder för att minska bolagets klimatpåverkan till exempel genom att öka effektiviteten av energiförbrukningen.

Läs mer om Stockmanns CSR-arbete i den nyligen publicerade CSR-rapporten.

Närmare information:
Emilia Gädda, CSR-chef,  tel. +358 9 1213028

Tillbaka