Stockmanns bokslut och årsrapportering för år 2018 har publicerats

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 27.2.2019 kl. 16.00 EET

Stockmanns styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse samt utredning om förvaltnings- och styrningssystemet för år 2018 har publicerats som en del av Stockmanns årsrapportering på bolagets webbplats på adressen http://ar2018.stockmanngroup.com/.

Stockmanns rapporteringshelhet består av fyra översikter:
- Affärsöversikten 'År 2018', som inkluderar en översikt om affärsverksamheten.
- Ekonomisk översikt, som inkluderar koncernens bokslut, moderbolagets bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen. Styrelsens verksamhetsberättelse inkluderar även en utredning om icke-finansiell information.
- Förvaltningsöversikten, som inkluderar en utredning om förvaltnings- och styrningssystemet samt en utredning om löner och belöningar.
- CSR-översikten, som i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI)-riktlinjer presenterar ansvarsarbetets resultat.

Översikterna finns tillgängliga på finska, svenska och engelska.

Affärsöversikten kan beställas på bolagets webbplats. Den ekonomiska översikten och förvaltningsöversikten finns även som pdf-bilagor till detta meddelande.

Närmare information:
Anna Bjarland, Head of Communications, tel. 09 121 3194

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaEkonomisk o versikt 2018.pdf
Stockmann CG 2018 SWE.pdf


Tillbaka