Stockmann har sålt Nevsky Centre-fastigheten i S:t Petersburg

STOCKMANN Oyj Abp, Nyhet för investerare 24.1.2019 kl. 16.35 EET

Stockmann har slutfört försäljningen av köpcentret Nevsky Centre till den nya ägaren, PPF Real Estate. Affären inkluderade Stockmanns helägda ryska dotterbolag, OOO Stockmann Nevsky Centre, som äger 100 % av fastigheten Nevsky Centre. Närmare information om affären finns i börsmeddelanden publicerade den 16 oktober och den 18 december 2018.

Affärspriset är 171 miljoner euro, och affären har för Stockmann en positiv kassaflödeseffekt efter skatter på ca 141 miljoner euro. Stockmann använder försäljningsintäkterna till återbetalning av sitt banklån.

Efter avyttringen av fastigheten Nevsky Centre har Stockmannkoncernen inga affärsverksamheter i Ryssland. Stockmannvaruhusen i Ryssland drivs av AO Stockmann, ett bolag som sedan februari 2016 ägts av Reviva Holdings Limited. Stockmann har ett licensavtal med Reviva om användningen av varumärket Stockmann i Ryssland tom. år 2023.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka