Stockmann med i kampanjen "Tala gärna svenska med mig"

Stockmannvaruhusen har gått med i kampanjen "Tala gärna svenska med mig" och från och med början av året använder personalen pinsen med just den texten som är en informell signal till att personen ifråga har vilja att ge service på svenska.

- Vi tyckte att detta är ett roligt och enkelt sätt att utöka personalens språkkunskaper och förbättra kundservicen säger Maiju Niskanen, direktör för Stockmanns varuhusfunktioner. 

Kampanjens budskap är praktiskt och användbart samtidigt som det är en låg tröskel för vår personal; man behöver inte kunna språket perfekt, men vill gärna betjäna och samtidigt öva sig. Vi anser att goda språkkunskaper är en viktig del av utomordentlig kundbetjäning. Tala gärna svenska med mig är särskilt menat för oss alla som inte talar svenska som modersmål, men vi vill lära oss nya saker. 
Detta är frivilligt för personalen men vi uppmuntrar alla att modigt pröva på att tala svenska, fortsätter Niskanen. 

Det är föreningen Samarbetsforum som har lanserat pinsen och där hoppas verksamhetsledaren Martina Harms-Aalto att många ska följa Stockmanns exempel.

- Pinsen används på en del avdelningar på HUS, i Helsingfors stads hemsjukvård, den finns i mindre företag, i skolor och har delats ut också i samarbete med Folktinget under Svenska dagen 2018. Att Stockmann valde att komma med var en enormt välkommen nyhet för oss, och nu ör det bara att haka på.

Varuhusens personal använder även flaggförsedda namnskyltar för att informera kunderna om vilka språk försäljarna behärskar. För att få en flagga måste man bevisa att man faktiskt behärskar språket på en god nivå. Så är det inte med pinset, där räcker det med god vilja och intresse.
 
Ytterligare information:
Maiju Niskanen, Stockmann, tel. 040 704 0314
Martina Harms-Aalto, Finlandssvenskt samarbetsforum rf, tel. 040-5960029

Tillbaka