Komplettering: Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 20.12.2018 kl. 16.45

Information om överskridandet av 10 procent av aktiekapitalet saknades i det tidigare i dag publicerade meddelandet relaterat till Föreningen Konstsamfundet r.f. Det kompletterade meddelandet i sin helhet nedan:

Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

Stockmann har mottagit en anmälan, enligt vilken Föreningen Konstsamfundet r.f.:s (FO-nummer 0200196-4) andel av aktiekapitalet för Stockmann Oyj Abp:s aktier har överskridit gränsen på 10 procent och andel av röstmängden har överskridit gränsen på 20 procent i samband med ett aktieköp den 20 december 2018.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då ägarandelen ändrades: 20.12.2018

3. Den exakta andelen av Stockmanns aktiekapital och röstmängd efter transaktionen:

Antal aktier A+B Andel av
aktiekapitalet, procent
Andel av rösterna,
procent
Föreningen Konstsamfundet r.f. 9 820 898 13,63 21,83

 Aktieinnehavet fördelar sig på de olika aktieserierna så att A-aktiernas antal är 7 320 377 och B-aktiernas antal är 2 500 521.  

 Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850
 

 www.stockmanngroup.com   

STOCKMANN Oyj Abp   

Lauri Veijalainen 
verkställande direktör
   

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia 

Tillbaka