Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 20.12.2018 kl. 14.20

Stockmann har mottagit en anmälan, enligt vilken Föreningen Konstsamfundet r.f.:s (FO-nummer 0200196-4) andel av röstmängden för Stockmann Oyj Abp:s aktier överskridit gränsen på 20 procent i samband med ett aktieköp den 20 december 2018.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då ägarandelen ändrades: 20.12.2018

3. Den exakta andelen av Stockmanns aktiekapital och röstmängd efter transaktionen:

Antal aktierA+B Andel av
aktiekapitalet, procent
Andel av rösterna,
procent
Föreningen Konstssamfundet r.f. 9 820 898 13,63 21,83

 Aktieinnehavet fördelar sig på de olika aktieserierna så att A-aktiernas antal är 7 320 377 och B-aktiernas antal är 2 500 521.  Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850
 www.stockmanngroup.com  STOCKMANN Oyj Abp  Lauri Veijalainen verkställande direktör  Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia 

Tillbaka