Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 20.12.2018 kl. 14.20

Stockmann har mottagit en anmälan, enligt vilken Stiftelsen för Åbo Akademis (FO-nummer 0246312-1) andel av röstmängden för Stockmann Oyj Abp:s aktier har underskridit gränsen på 5 procent i samband med en aktieförsäljning den 20 december 2018.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då ägarandelen ändrades: 20.12.2018

3. Den exakta andelen av Stockmanns aktiekapital och röstmängd efter transaktionen:

Antal aktier A+B Andel av
aktiekapitalet, procent
Andel av rösterna,
procent
Stiftelsen för
Åbo Akademi
0 0 0

 Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850
 www.stockmanngroup.com  STOCKMANN Oyj Abp  Lauri Veijalainen verkställande direktör  Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia 

Tillbaka