Korrigering: Stockmanns resultatinformation år 2019

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 19.12.2018 kl. 17.00 EET

Det i går publicerade börsmeddelandet, Stockmanns resultatinformation år 2019, innehöll ett felaktigt datum för delårsrapporten januari–september. Det korrigerade meddelandet i sin helhet nedan:

Stockmanns resultatinformation år 2019

Stockmanns bokslutskommuniké för år 2018 publiceras den 14 februari 2019. Bolagets bokslut samt en elektronisk version av årsrapporten publiceras vecka 9.

Den ordinarie bolagsstämman är planerad att hållas den 21 mars 2019.

Delårsrapporterna för år 2019 publiceras enligt följande:
- delårsrapporten för januari–mars den 24 april 2019
- halvårsrapporten för januari–juni den 9 augusti 2019
- delårsrapporten för januari–september den 29 oktober 2019

Resultatinformationen publiceras uppskattningsvis kl. 8.00 respektive dag på finska, svenska och engelska. Stockmann följer en 30 dagars tyst period före publiceringen av resultatinformationen.

Närmare information:
Anna Bjarland, Head of Communications, tel. +358 9 121 3194

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka