Stockmann slutför försäljningen av Nevsky Centre i S:t Petersburg under Q1 2019

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 18.12.2018 kl. 18.00 EET

Stockmann Oyj Abp undertecknade den 16 oktober 2018 ett avtal om att sälja sin köpcentrumfastighet Nevsky Centre i S:t Petersburg i Ryssland till bolaget PPF Real Estate. På grund av dröjsmål i processen kommer Nevsky Centre-transaktionen inte att kunna slutföras innan årets utgång såsom tidigare uppskattats.

Konkurrensmyndigheterna i Ryssland har godkänt transaktionen, vars sista fas inleds efter de ryska banksemestrarna i januari 2019. Affären slutförs senast i februari 2019, varefter Stockmann använder försäljningsintäkterna till återbetalning av sitt banklån.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka