Förändringar i Stockmanns ledningsgrupp: Outi Nylund blir Chief Customer Officer och Anna Salmi Chief Digital Officer

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.12.2018 kl. 9.00 EET

Stockmann har gjort följande utnämningar i koncernens ledningsgrupp för att öka satsningarna på den kundorienterade digitala affärsverksamheten samt för att utveckla kundupplevelsen:

EM Outi Nylund, född 1975, har utnämnts till Stockmanns Chief Customer Officer. Hennes ansvarsområden är Stockmanns kundrelationer, utveckling av varumärket och marknadsföringskommunikation. Outi Nylund börjar på Stockmann den 1 maj 2019. Hon har sedan år 2016 jobbat inom K-gruppen som direktör för stamkundsprogrammet och databaserad marknadsföring. Innan det innehade Outi Nylund flera chefsuppgifter inom marknadsföring och kundrelationer bl.a. hos Veikkaus och Elisa.

EM Anna Salmi, född 1979, har utnämnts till Stockmanns Chief Digital Officer fr.o.m. den 1 maj 2019. Hennes ansvarsområden är i fortsättningen Stockmanns digitala affärsverksamhet, ICT samt utvecklingen av den databaserade affärsverksamheten. Anna Salmi har jobbat på Stockmann sedan år 2015. För närvarande är hon direktör för marknadsföring, digital affärsverksamhet och ICT.

Såväl Outi Nylund som Anna Salmi rapporterar till verkställande direktör Lauri Veijalainen.

”Med dessa utnämningar accelererar vi ytterligare utvecklandet av vår digitala affärsverksamhet i syfte att kunna erbjuda en utomordentlig kundupplevelse. Positiva tecken kan redan skönjas, men takten behöver trappas upp ytterligare. Jag är glad över att få med Outi Nylund att stärka vår ledningsgrupp, marknadsföring och utveckla våra besökarantal. Hon har en gedigen erfarenhet av detaljhandel och stamkundsprogram”, säger Stockmanns verkställande direktör Lauri Veijalainen.

”Jag är ivrig över att börja på Stockmann, som redan har tagit betydande steg inom utvecklingen av den digitala affärsverksamheten. Det är fint att få vara med om att utveckla ett respekterat varumärke och tillsammans med teamet bygga upp en ännu starkare marknadsföring som lockar besökare till Stockmanns varuhus”, säger Outi Nylund.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka