Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Stone Tracy

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 30.10.2018 kl. 11.00 EET

Stockmann Oyj Abp har informerats om följande affärstransaktioner i bolagets ledning:

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Munn (Stone) Tracy
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Stockmann Oyj Abp
LEI: 743700IFQI6W89M1IY95

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700IFQI6W89M1IY95_20181030080557_4

____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-10-29
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 4 661 Enhetspris: 3,1 EUR
(2): Volym: 500 Enhetspris: 3,1 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(2): Volym: 5 161 Medelpris: 3,1 EUR

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka