Stockmann säljer köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 16.10.2018 kl. 00.45 EET

Stockmann Oyj Abp har undertecknat ett avtal om att sälja sin köpcentrumfastighet Nevsky Centre i S:t Petersburg i Ryssland till bolaget PPF Real Estate till ett försäljningspris på 171 miljoner euro. Värdet på Nevsky Center-fastigheten i balansräkningen den 1 januari 2018 var 181 miljoner euro. Affären inkluderar Stockmanns helägda ryska dotterbolag, OOO Stockmann Nevsky Centre, som äger 100 % av fastigheten Nevsky Centre. Slutförandet av affären förutsätter ett godkännande från konkurrensmyndigheterna i Ryssland. Målet är att slutföra affären och överföra ägandet av bolaget till köparen innan utgången av år 2018.

Avyttringen har en positiv kassaflödesinverkan efter skatter på ca 139 miljoner euro. Avyttringen kommer att minska enheten Real Estates årliga rörelseresultat (EBIT) med 17 miljoner euro, vilket delvis utjämnas av koncernens minskade finansieringskostnader.

”Vi är nöjda över att ha hittat en professionell fastighetsinvesterare som ny ägare till Nevsky Centre, som är engagerad att vidareutveckla detta fina köpcentrum i hjärtat av S:t Petersburg. Avyttringen ger Stockmann möjlighet att fullt fokusera på att utveckla sina varuhusfastigheter i Finland och Baltikum. Samtidigt ger försäljningen oss finansiell flexibilitet och möjlighet att minska skuldsättningen i koncernens balansräkning”, säger Stockmanns verkställande direktör Lauri Veijalainen.

Nevsky Centre öppnades i november 2010, och har i dag över 90 detaljhandels- och kontorshyresgäster med en bruttouthyrningsyta på 46 000 kvadratmeter. Köpcentrets ankarhyresgäst är AO Stockmann (Reviva Holdings Limited) som har ägt Stockmannvaruhusen i Ryssland sedan februari 2016. Efter försäljningen av Nevsky Centre har Stockmannkoncernen inga egna affärsverksamheter i Ryssland.

PPF Real Estate hanterar tillgångar på 2,0 miljarder euro på fastighetsmarknaderna i Europa och Ryssland. Bolagets mission är att skapa värde genom att investera i och hantera fastigheter samt finna nya investeringsmöjligheter inom fastighetssektorn. PPF Real Estate är en del av PPF Group, ett investeringsbolag grundat år 1991 av Petr Kellner i Tjeckien. PPF Groups globala tillgångar överskrider för tillfället 38 miljarder euro. http://www.ppfrealestate.com/ru

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka