En ny marknadsplats byggs upp inom Stockmanns nätbutik – öppnar nya möjligheter för partners och ökar produktsortimentet betydligt

Stockmann Oyj Abp, pressmeddelande 9.10.2018

Stockmann lanserar under våren 2019 Finlands första B2C-handelsplats som fokuserar på mode, skönhet och design. Stockmann hämtar in nya affärsmodeller som en del av sin nätbutik och öppnar sina digitala dörrar för nya varumärken. Marknadsplatsen och dess koncept har fr.o.m. våren 2018 uppbyggts i samarbete med OP.

Marknadsplatsens plattform gör det möjligt att introducera nya partners och produktområden i nätbutiken stockmann.com. Samtidigt breddar Stockmann betydligt sitt eget produktutbud och sina digitala tjänster i nätbutiken.

Finländska företag inom mode, skönhet och design får i och med Stockmanns marknadsplats möjlighet till ett nytt sätt att öka försäljningen och nå nya kundgrupper utan stora egna investeringar och risker. Kunderna hittar här lätt nya produkter och erbjudanden, samtidigt som varuleverantören har möjlighet att presentera ett bredare produktsortiment. Marknadsplatsen förenar Stockmanns, varuleverantörernas och kundernas önskemål.

Stockmann stärker ytterligare kopplingen mellan varuhusen och nätbutiken. Samtliga produkter som finns till salu i Stockmanns varuhus kan dock inte ännu köpas på nätet. Marknadsplatsen öppnar nätbutiksmöjlighet för partners som är verksamma i varuhusen, och gör således nya produkter och varumärken tillgängliga för Stockmanns kundkrets i hela Finland.

”Detta är ett enormt framsteg i uppbyggandet av det framtida Stockmann. Vi är stolta över att vi kan erbjuda en inhemsk och pålitlig marknadsplats för partners och kunder, samt över att kunna utmana övriga aktörer inom den flerkanaliga handeln. Produktsortimentet breddas stegvis allteftersom vi får nya partners med”, säger Anna Salmi som ansvarar för Stockmanns marknadsföring, digitalisering och ICT.

Brett samarbete med OP

Som en del av sin #digiacceleration inledde Stockmann på våren ett samarbetsavtal med OP om betalningstjänster samt tjänster inom den digitala handeln. Stockmann ville ha en partner för att utveckla marknadsplatsteknologin, en partner med vilken bolaget tillsammans kan utveckla nya digitala tjänster som bättre betjänar kunderna. En etapp uppnåddes i september när OP:s betalningsförmedlingstjänst togs i bruk i stockmann.com.

”För att utveckla marknadsplatsen vill vi skapa nya och innovativa lösningar som avviker från de traditionella. I och med samarbetet med OP har vi tillsammans utvecklat framtida handelslösningar och samtidigt skapat tillväxtmöjligheter för bägge bolagen”, fortsätter Anna Salmi.

”Kundernas shoppingbeteende, handeln och betalning förändras allt snabbare. I och med att näthandeln blir mångsidigare öppnas nya möjligheter för företag att öka verksamheten och nå nya kundgrupper. Vi vill aktivt erbjuda lösningar för finländska handelsaktörer att ansluta sig till inhemska och internationella marknadsplatser. Det är fint att vara med om att utveckla Stockmanns handelslösningar”, berättar Perttu Kröger, OP:s direktör för handels- och betalningstjänster.

Stockmann har i och med #digiaccelerationen, som inleddes i början av året, betydligt ökat satsningar på och takten för att öka näthandeln och utveckla flerkanaligheten. Piloteringen av marknadsplatsen har redan inletts med den första partnern, XS Lelut. Leksaker blev återigen tillgängliga för kunder i Stockmanns nätbutik i september.

Närmare information:
Anna Salmi, Stockmann, direktör för kundrelationer, marknadsföring och digitala tjänster, tel.  040 721 0280
Perttu Kröger, OP, direktör för handels- och betalningstjänster, tel. 050 506 5434

Tillbaka