Stockmann kartlägger intressentgruppernas förväntningar angående hållbar utveckling

Stockmann Oyj Abp, CSR-nyhet 28.9.2018

Stockmann är engagerat att arbeta för en hållbar framtid. I en enkät, som den 26 september 2018 skickats till intressentgrupperna, kartlägger bolaget stamkundernas, personalens och övriga intressentgruppers förväntningar angående Stockmanns CSR-arbete.

Resultaten från undersökningen används till att utveckla Stockmanns CSR-arbete. Enkäten har skickats till cirka 2 250 personer och respondenterna inkluderar Stockmanns kunder, personal, aktieägare och investerare, varu- och tjänsteleverantörer samt myndigheter och organisationer. Enkäten kan besvaras fram till den 4 oktober 2018.

Syftet med enkäten är att samla information om hur Stockmanns väsentligaste intressentgrupper utvärderar Stockmanns verksamhet och CSR-arbete, samt vilka förväntningar intressentgrupperna har angående Stockmanns affärsverksamhet. Resultaten från enkäten kommer att användas vid uppdateringen av Stockmanns CSR-strategi, vid uppställandet av CSR-mål och i utvecklingen av intressentgruppskommunikation.

Som adresskälla har använts Stockmann Oyj Abp:s kund- och intressentgruppsregister. Användningen av registren överensstämmer med dataskyddslagstiftningen. Respondenternas personuppgifter och undersökningsdata kombineras inte vid något tillfälle.

Undersökningen utförs av Prior Konsultointi.

Tilläggsinformation:
Emilia Gädda, CSR-specialist, Stockmann, tel. 046 876 1846

Tillbaka